Hieronder tref je aan een stappenplan voor het maken van een liquiditeitsplanning (ook wel cashflowprognose of liquiditeitsprognose genoemd).

  1. Maak gebruik van een bekend rekenprogramma, bijvoorbeeld Excel (wees consistent in het gebruik van formules en bouw controles in).
  2. Kies als periode de voor de onderneming van belang zijnde tijdvak: maand, 4 weken, kwartaal en uiteraard een jaartotaal. Begroot voor een heel jaar (12 maanden) inclusief jaartotaal.
  3. Inventariseer alle inkomsten zet deze in de desbetreffende perioden. Zo volledig mogelijk.
  4. Doet dit ook zo met alle uitgaven.
  5. Let op de bijzondere inkomsten en uitgaven zoals subsidies, tegemoetkomingen, aflossingen en privé-uitgaven. Neem alleen de meest noodzakelijke investeringen op in de liquiditeitsbegroting. De niet noodzakelijke investeringen uitstellen.
  6. Muteer voor iedere periode het saldo inkomsten en uitgaven met de aanwezige liquide middelen en de kredietruimte in de rekening-courant. Eindstand van de liquide middelen van de 1ste periode is de beginstand van de volgende periode.
  7. Beoordeel of er in een of meer perioden tekorten (liquiditeitstekorten) ontstaan.
  8. Maak verschillende scenario’s: pessimistisch, optimistisch en een reëel scenario.
  9. Indien er liquiditeitsspanningen ontstaan bekijk of er met inkomsten en/of uitgaven geschoven kan worden in tijd. Houd ook rekening met voldoende werkkapitaal om te kunnen blijven ondernemen.
  10. Als er dan nog steeds liquiditeitstekorten zijn voorzien, treed dan in overleg met uw financier(-s) en/of financieringsbemiddelaar.

Mocht u er niet uitkomen schroom dan niet om hulp te vragen van een professional.
Zo’n liquiditeitsprognose verschaft u als ondernemer het broodnodige inzicht in uw financiën, zorgt voor betere onderbouwde besluiten en helpt u bij eventuele gesprekken met de financier(-s).