Financieel specialist huurprijsprocedures

Indien u exploiteert in een gehuurd pand dan heeft u een huurcontract. In
het huurcontract zijn ook zaken geregeld zoals een aanpassing van de
huurprijs aan de ontwikkeling van huren van vergelijkbare panden in
hetzelfde marktgebied. Wij treden alleen maar op namens de eigenaren van het
vastgoed; wij willen niet de ene keer een huurder adviseren en daarna weer
een verhuurder. Deze scheidslijn is voor ons heel helder en dat maakt dat
wij ons hiermee onderscheiden.