1. Maak gebruik van de nieuwe regeling in de tegemoetkoming van de loonkosten.
 2. Beoordeel de ontwikkelprojecten. Zijn er projecten die (tijdelijk) stilgezet kunnen worden. Of zijn dit juist projecten die (straks) omzet kunnen genereren en waar nu wel tijd voor is?
 3. Kijk zeker naar de omzet: zijn er ook kansen of worden de bedreigingen gezien? Nieuwe doelgroepen benaderen? Probeer snel te factureren; zeker ook bij onderhanden werk.
 4. Beoordeel je debiteuren? Welke zitten of komen in de problemen? Wat is te verwachten?
 5. Is de personeelsbezetting up-to-date? Zijn er tijdelijke krachten waar je afscheid van kan nemen?
 6. Vraag bijzonder uitstel aan voor de te betalen belastingen en vraag om aanpassing van de belastingaanslagen.
 7. Tracht zoveel mogelijk bezittingen in cash om te zetten. Kan bijvoorbeeld door de verkoop van je debiteurenvorderingen.
 8. Kijk ook naar de voorraadpositie: is deze niet te hoog of te laag? Pas automatische bestellingen aan nu de verkoop gewijzigd is.
 9. Maak gebruik van het mogelijke uitstel van huurbetalingen; treed in overleg met verhuurder hierover.
 10. Beoordeel al je (vaste) kosten; wat is er strikt noodzakelijk en waar kan er bespaard worden? Zijn er (automatische) onnodige abonnementen?
 11. Kun je gebruik maken van tijdelijke additionele financiering met borgstelling van de overheid?
 12. Beoordeel of uitstel van aflossingen en rente ruimte geeft.
 13. Stel een liquiditeitsbegroting op. Beoordeel de verschillende scenario’s en treedt, indien nodig, in overleg met je financier(-s) of je financieringsbemiddelaar.
 14. Blijf zelf goed communiceren, zowel naar debiteuren als naar crediteuren.