Saneringen van schulden

Iedere ondernemer maakt in zijn carrière wel eens een mindere periode mee;
of dat een crisis is of een tijdelijke dip de financiering zal aan die
nieuwe situatie aangepast moeten worden. Of is er sprake van een acuut
liquiditeitstekort? Als er een gezonde exploitatie mogelijk dan is het
verstandig om de financiering aan te passen zodat er een gezond perspectief
is. Daarbij is het soms noodzakelijk om met crediteuren dan wel financiers
in overleg te treden om schulden te saneren resp. te verminderen. Dat hoeft
u als ondernemer niet te doen, dan doen wij voor u.