Privacystatement

Wij zijn graag open over wat wij met uw persoonsgegevens doen. In ons Privacy statement leggen wij uit hoe RiDu Financial Consultancy B.V. omgaat met persoonsgegevens.
Ons website-adres is: https://ridu.nl.

Samenvatting

Wij vinden uw privacy belangrijk. Onze beveiligingsstandaarden zijn daarom hoog en onze medewerkers en adviseurs zijn aan strenge regels gebonden. Wij zijn terughoudend met het verstrekken van persoonsgegevens aan derden.

Gebruik van uw persoonsgegevens

Voor onze dienstverlening is het nodig dat wij persoonsgegevens verwerken, naast contactgegevens verwerken wij vooral gegevens over uw inkomens- en vermogenspositie. Na afloop van onze dienstverlening, bijvoorbeeld het moment dat een financiering afloopt, bewaren wij uw persoonsgegevens nog twee jaar. Mochten wij het zinvol vinden uw persoonsgegevens langer te bewaren dan nemen wij hierover met u contact op.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Voor onze dienstverlening is het nodig dat wij uw persoonsgegevens delen met derden, zoals banken en beleggers. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens delen met de met ons samenwerkende administratiekantoor en ICT-dienstverlener. In alle gevallen proberen wij de hoeveelheid persoonsgegevens die verstrekt wordt aan derden te beperken en zullen wij met deze derden overeenkomsten hebben gesloten die uw privacy waarborgen.

Persoonsgegevens inzien, wijzigen, corrigeren of aanvullen

Wij zijn open over wat wij met u persoonsgegevens doen en vinden het belangrijk dat deze correct zijn. U heeft daarom de mogelijkheid uw persoonsgegevens in te zien. Op uw verzoek zullen wij uw persoonsgegevens wijzigen, corrigeren en/of aanvullen. Als u niet wilt dat we uw persoonsgegevens verwerken, kunt u door bezwaar te maken een beroep doen op uw recht van “vergetelheid”.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Links
www.credion.nl
www.surefinance.nl